artykuł nr 1

Kontakt, dane podstawowe

Dane teleadresowe
pełna nazwa:Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
skrócona nazwa:ZEC Sp. z o.o.
województwo:łódzkie
powiat:pabianicki
gmina:Pabianice
miejscowość:Pabianice
ulica:św. Rocha
numer posesji:8
kod pocztowy:95-200
NIP:731-193-22-70
REGON:100152043
KRS:Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000252860
telefon: 42 225 90 00
konto bankowe:PKO BP SA 07 1020 3437 0000 1202 0076 4092
adres strony www:https://www.zec.pabianice.pl
adres przedmiotowej strony bip:https://www.bip.zec.pabianice.pl
e-mail: zec@zec.pabianice.pl