Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi - rok 2020

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY UL. BUGAJ W PABIANICACH

zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach nr sprawy: 216/TT/2020 wartość: powyżej 30.000 euro termin składania ofert: 18 września 2020 godz. 11:00

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 12:07

2. Status prawny, akt założycielski

Status prawny, akt założycielski

Status prawny spółki Jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Własność samorządowa. Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty w Kancelarii Notarialnej w Pabianicach. Notariusz Dariusz Kupis, Aktem Notarialnym z dnia 01.02.2006 Repertorium A Nr 595/2006, zmiany: Akt Notarialny z dnia 27.04.2006 r., Repertorium A nr 2291 / 2006, Akt Notarialny z dnia 01.06.2006 r., Repertorium A nr 3072 / 2006, Akt Notarialny z dnia 12.09.2006 r., Repertorium A nr 5649 / 200...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 08:12

3. Przetargi - rok 2020

Wykonanie remontu nawierzchni dróg i placów na terenie Ciepłowni „Konstantynow...

zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach nr sprawy: 205/TT/2020 wartość: powyżej 30.000 euro termin składania ofert: 7 września 2020 godz. 11:00

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 13:08

4. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna spółki

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 11:47

5. RODO

RODO

Obowiązek Informacyjny Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż: Obiekt jest monitorowany. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:48

6. Finanse

Finanse

Spółka osiągnęła za 2019 r. zysk netto w kwocie 538 926, 42 PLN

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:47

7. Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach informuje, iż w Spółce prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: Rejestry Księgowe, Rejestr Kadrowy, Rejestr Kontrahentów, Rejestry wynikające z Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, Rejestry Korespondencji.

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:46

8. Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782). Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:42

9. Właściciel podmiotu

Właściciel podmiotu

Zgromadzenie Wspólników w osobie Prezydenta Miasta Pabianic - Grzegorza Mackiewicza. Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba spółki lub siedziba władz wykonawczych Gminy Miejskiej Pabianice. Kompetencje organów ZEC Sp. z o.o. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki.

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:41

10. Zarząd

Zarząd

Zarząd Krzysztof Mondzielewski - Prezes Zarządu Barbara Dobroszek - Zastępca Prezesa Zarządu Krzysztof Woszczak - Członek Zarządu Kompetencje organów ZEC Sp. z o.o. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki.

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:41

11. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Anna Antonowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Adamski - Członek Rady Nadzorczej Witold Stępień - Członek Rady Nadzorczej Kompetencje organów ZEC Sp. z o.o. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki.

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:41

12. Status prawny

Status prawny

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000252860 Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców można wyszukać i pobrać na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 10:35

13. Dane teleadresowe

Kontakt, dane podstawowe

Dane teleadresowe pełna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach skrócona nazwa: ZEC Sp. z o.o. województwo: łódzkie powiat: pabianicki gmina: Pabianice miejscowość: Pabianice ulica: św. Rocha numer posesji: 8 kod pocztowy: 95-200 NIP: 731-193-22-70 REGON: 100152043 KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000252860 telefon: 42 225 90 00 konto bankowe: PKO BP SA 07 1020 3437 0000 1202 0076 4092 adres strony www: https://www...

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 22:43

14. Majątek spółki

Majątek spółki

Stan na dzień 31.12.2018 roku: I. Kapitał podstawowy - 35 410 000,00 zł II. Majątek trwały netto przedsiębiorstwa, stan na dzień 31.12.2018 roku Lp. Wyszczególnienie Wartość netto (zł) 1 Grunty Gr. 0 2 875 900,10 2 Budynki i budowle Gr. 1-2 18 440 640,86 3 Maszyny i urządzenia Gr. 3-6 10 628 587,97 4 Środki transportowe Gr. 7 17 833,17 5 Pozostałe narzędzia, przyrządy, nieruchomości i WNP Gr. 8,9 136 991,31 Ogółem: 32 099 953,41

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 22:32

15. Redakcja biuletynu

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Piotr Dobrosz pdobrosz@.zec.pabianice.pl 42 225 90 09 +48 668 026 747

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 10:21

16. Regulaminy

Regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami poniżej: Regulamin Udzielania Zamówień Będących Zamówieniami Publicznymi regulamin nr 3 (166kB) Regulamin Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi regulamin nr 4 (106kB) Załącznik nr 1 do regulaminu nr 4 załącznik nr 1 do regulaminu nr 4 (111kB) Załącznik nr 2 do regulaminu nr 4 załącznik nr 2 do regulaminu nr 4 (632kB) Regulamin Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi miał energetyczny regulamin nr 4a (53kB) Załączn...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 13:29

17. Dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi

Zadania zrealizowane z udziałem środków finansowanych WFOŚiGW w Łodzi

2014 rok: DeMinimis 2014 - zbiorczy (699kB) 2013 rok: Budowa przyłączy i węzłów do budynków przy ul. Wiejskiej, Łaskiej i Odrodzenia w Pabianicach. Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - ulica Wileńska, Orla i Łąkowa. DeMinimis 2013 - zbiorczy (1085kB) 2012 rok: Budowa przyłączy i węzłów do budynków przy ul. Wiejskiej 6 i Wiejskiej 8A w Pabianicach. Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic - budowa sieci, przyłączy i węzłów DeMinimis 2012 - zbiorczy (285kB) 2011 rok: Modernizacja systemu p...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 13:11

18. Jak przyłączyć obiekt do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej

Jak przyłączyć obiekt do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej

Schemat procesu przyłączania: Zapytanie o możliwość przyłączenia. Zapytanie o możliwość przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej ZEC Sp. z o.o. można przesłać pocztą na adres kwoszczak@zec.pabianice.pl lub dostarczyć osobiście w formie podania do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. św. Rocha 8 do sekretariatu tel. 42 225-93-00 zapytanie o możliwość przyłączenia (112kB) Wniosek o przyłączenie. W podaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu, przewidywan...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 12:56

19. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 1. Zarząd Spółki - wtorek od godz. 9:00 – 11:00 • Krzysztof Mondzielewski - Prezes Zarządu • Barbara Dobroszek - Zastępca Prezesa Zarządu • Krzysztof Woszczak - Członek Zarządu 2. Oddział Sieci Cieplnej (KASA) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 – 15:00 • 42 225 90 41 42 225 90 36 • kruta@zec.pabianice.pl 3. Dyspozytor zmianowy sprawy związane z awarią, brakiem centraln...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 12:52

20. Taryfy dla ciepła

Taryfy dla ciepła

W dniu 12 czerwca 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami Nr WCC/1146/13688/W/OŁO/2006/TB udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła (informacja o w/w decyzjach w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr 222 poz.1725). W dniu 14.09.2009r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-37(8)2009/13688/IV/LK zatwierdził dla Zakładu Energetyki Ciepl...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 12:21