artykuł nr 1

Informacje ogólne

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Zarząd Spółki - wtorek od godz. 9:00 – 11:00

• Krzysztof Mondzielewski - Prezes Zarządu
• Barbara Dobroszek - Zastępca Prezesa Zarządu
• Krzysztof Woszczak - Członek Zarządu

2. Oddział Sieci Cieplnej (KASA)

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 – 15:00
•  42 225 90 41  42 225 90 36 
 kruta@zec.pabianice.pl

3. Dyspozytor zmianowy

sprawy związane z awarią, brakiem centralnego ogrzewania, ciepłej wody od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 7:00, we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo
• od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy
 42 225 90 40  42 225 90 41 
• całodobowo  ALARMOWY 993  42 225 90 46  698 631 942

4. Godziny pracy pracowników administracyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00