artykuł nr 1

Zadania zrealizowane z udziałem środków finansowanych WFOŚiGW w Łodzi


2014 rok:
        DeMinimis 2014 - zbiorczy (699kB) 

2013 rok:

Budowa przyłączy i węzłów do budynków przy ul. Wiejskiej, Łaskiej i Odrodzenia w Pabianicach.

Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - ulica Wileńska, Orla i Łąkowa.

        DeMinimis 2013 - zbiorczy (1085kB) 

2012 rok:

Budowa przyłączy i węzłów do budynków przy ul. Wiejskiej 6 i Wiejskiej 8A w Pabianicach.

Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic - budowa sieci, przyłączy i węzłów

        DeMinimis 2012 - zbiorczy (285kB) 

2011 rok:

Modernizacja systemu produkcji energii cieplnej poprzez wymianę rusztu części ciśnieniowej oraz AKPiA kotła KW1.

Uciepłownienie Osiedla Śródmieście - II Etap

        DeMinimis 2011 - zbiorczy (1077kB) 

2010 rok:

Modernizacja kotła wodnego WR-5 na sciany szczelne. Uciepłownienie Osiedla Śródmieście - I Etap
DeMinimis 2010 - zbiorczy (541kB) 


2009 rok:

Wymiana Sieci Cieplnej na Osiedlu Bugaj.

Uciepłownienie Osiedla Piaski – VI Etap.

Modernizacja systemu produkcji energii cieplnej poprzez wymianę rusztu kotła wodnego KW-3 i wymianę pęczka konwekcyjnego II ciągu kotła wodnego KW-4.

Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic – II Etap.

        Deminimis 2009 - zbiorczy (818kB) 

2008 rok:

Uciepłownienie Osiedla Piaski –V Etap.Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic – I Etap.

        DeMinimis 32/2008 (287kB) 

2007 rok:

Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – ul. Wiejska 59.

Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach.

Uciepłownienie Osiedla Piaski IV Etap.

Przebudowa Instalacji Odpylania Czterech Kotłów WR-5 w Kotłowni Piaski.

DeMinimis 41/2007 (282kB)