artykuł nr 1

Kontrole zewnętrzne

Rok 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Data kontroli: 20.02.2020
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Rok 2019

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Data kontroli: 25.04.2019
Wynik kontroli: Protokół z pouczeniem 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Data kontroli: 08.05-05.06.2019
Wynik kontroli: Protokół z zastrzeżeniami

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Data kontroli: 25.10.2019
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach
Data kontroli: 13.11.2019
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Rok 2018

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Data kontroli: 15.11.2018
Wynik kontroli: Protokół z zastrzeżeniami

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach
Data kontroli: 28.11.2018
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Rok 2017

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach
Data kontroli: 22.11.2017
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach
Data kontroli: 12.12.2017
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Rok 2016

Państwowa Inspekcja Pracy
Data kontroli: 20-25.01.2016
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Data kontroli: 19-20.04.2016
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Rok 2015

Urząd Miejski w Pabianicach Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Data kontroli: 10.06.2015
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Data kontroli: 05.10-21.10.2015
Wynik kontroli: Brak stwierdzonych nieprawidłowości