artykuł nr 1

Koncesje

Koncesje:

  • W dniu 12.06.2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami nr WCC/1146/13688/W/OŁO/2006/TB udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 15 czerwca 2006 do 5 lutego 2030 roku.
    Koncesja na wytwarzanie ciepła. (613kB) 
     
  • W dniu 30.09.1998 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami nr PCC/1123/13688/W/OŁO/2006/TB z późniejszymi zmianami udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 15 czerwca 2006 do 5 lutego 2030 roku.
    Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła. (601kB) 

Pozwolenia: