artykuł nr 1

Taryfy dla ciepła

 • W dniu 12 czerwca 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami Nr WCC/1146/13688/W/OŁO/2006/TB udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła (informacja o w/w decyzjach w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr 222 poz.1725).
   
 • W dniu 14.09.2009r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-37(8)2009/13688/IV/LK zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres do dnia 30 września 2010
  taryfa 2009 (233kB) 
   
 • W dniu 14.09.2010r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-24(13)2010/13688/V/MN zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres do dnia 01 października 2010 do dnia 30.09.2011 roku.
  taryfa 2010 (184kB) 
   
 • Decyzja z dnia 26.08.2011r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-17(10)2011/13688/VI/BG zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 października 2011 do 30 września 2012 roku.
  taryfa 2011 (298kB) 
   
 • Decyzja z dnia 5.01.2012r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-48(6)2011/2012/13688/VI/BG zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 lutego 2012.
  taryfa 2011 zmiana (256kB) 
   
 • Decyzja z dnia 6.09.2012r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-28(14)2012/13688/VII/BG zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 października 2012.
  taryfa 2012 (298kB) 
   
 • Decyzja z dnia 23.01.2013r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-56(9)2012/201313688/VII/BG zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 marca 2013.
  taryfa 2013 (256kB) 
   
 • Decyzja z dnia 5.09.2013r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-25(12)/2013/13688/VIII/BG zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 października 2013.
  taryfa2013 zmiana (299kB) 
   
 • Decyzja z dnia 13.X.2014r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-29(14)/2014/13688/IX/SR zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 listopada 2014.
  taryfa 2014 (433kB) 
   
 • Decyzja z dnia 14.X.2015r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-30(09)/2015/13688/X/ASz zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 listopada 2015.
  taryfa 2015 (1930kB) 
   
 • Decyzja z dnia 12.XII.2016r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-34/2016/13688/ASz zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 stycznia 2017.
  taryfa 2016 (3602kB) 
   
 • Decyzja z dnia 30.XI.2017r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-20/2017/BG zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 01 stycznia 2018.
  taryfa 2017 (340kB) 
   
 • Decyzja z dnia 18.01.2019r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OŁO-4210-20/2018.2019/EN zatwierdził dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach taryfę na ciepło na okres od dnia 06 lutego 2019.
  taryfa 2019 (364kB)