artykuł nr 1

Status prawny, akt założycielski

Status prawny spółki

Jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Własność samorządowa.

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty w Kancelarii Notarialnej w Pabianicach.

Notariusz Dariusz Kupis, Aktem Notarialnym z dnia 01.02.2006 Repertorium A Nr 595/2006, zmiany:

  1. Akt Notarialny z dnia 27.04.2006 r., Repertorium A nr 2291 / 2006,
  2. Akt Notarialny z dnia 01.06.2006 r., Repertorium A nr 3072 / 2006,
  3. Akt Notarialny z dnia 12.09.2006 r., Repertorium A nr 5649 / 2006,
  4. Akt Notarialny z dnia 22.01.2008 r., Repertorium A nr 0660 / 2008,
  5. Akt Notarialny z dnia 30.01.2009 r., Repertorium A nr 0182 / 2009,
  6. Akt Notarialny z dnia 12.11.2014 r., Repertorium A nr 7476 / 2014,
  7. Akt Notarialny z dnia 24.04.2017 r., Repertorium A nr 2484 / 2017,
  8. Akt Notarialny z dnia 25.04.2019 r., Repertorium A nr 2618 / 2019.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 14.03.2006, sygnatura akt LD.XX NS-REJ.KRS/11992/07/699 numer KRS 0000252860.
Wysokość kapitału zakładowego 35.410.000,00zł.
Jedyny wspólnik - Gmina Miejska Pabianice

Akt założycielski