artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Anna Antonowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Adamski - Członek Rady Nadzorczej
Witold Stępień - Członek Rady Nadzorczej

 

Kompetencje organów ZEC Sp. z o.o. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki.