artykuł nr 1

Właściciel podmiotu

Zgromadzenie Wspólników w osobie Prezydenta Miasta Pabianic - Grzegorza Mackiewicza.

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba spółki lub siedziba władz wykonawczych Gminy Miejskiej Pabianice.

 

Kompetencje organów ZEC Sp. z o.o. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki.