artykuł nr 1

Zarząd

Zarząd
 

Krzysztof  Mondzielewski - Prezes Zarządu
Barbara Dobroszek - Zastępca Prezesa Zarządu
Krzysztof Woszczak - Członek Zarządu

 

Kompetencje organów ZEC Sp. z o.o. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Umowie Spółki.