artykuł nr 1

Finanse

Spółka osiągnęła za 2019 r. zysk netto w kwocie 538 926, 42  PLN