artykuł nr 1

Status prawny

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000252860

Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców można wyszukać i pobrać na stronie:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html