artykuł nr 1

Obiekty

Biuro spółki

ul. św. Rocha 8, 95-200 Pabianice
 42 225 90 00
 zec@zec.pabianice.pl

 

 

Ciepłownia Konstantynowska

ul. Konstantynowska 63, 95-200 Pabianice
kierownik obiektu - Ireneusz Janusz
 42 225 90 70
 ijanusz@zec.pabianice.pl

 

Kotłownia Piaski

ul. Cmentarna 5, 95-200 Pabianice
kierownik obiektu - Piotr Morzyszek
 42 225 90 85
 pmorzyszek@zec.pabianice.pl