artykuł nr 1

Majątek spółki

Stan na dzień 31.12.2018 roku:

I. Kapitał podstawowy - 35 410 000,00 zł
II. Majątek trwały netto przedsiębiorstwa, stan na dzień 31.12.2018 roku

Lp.

WyszczególnienieWartość netto (zł)
1

Grunty Gr. 0

2 875 900,10

2

Budynki i budowle Gr. 1-2

18 440 640,86

3

Maszyny i urządzenia Gr. 3-6

10 628 587,97

4

Środki transportowe Gr. 7

17 833,17

5

Pozostałe narzędzia, przyrządy, nieruchomości i WNP Gr. 8,9

136 991,31

 

Ogółem:

32 099 953,41